DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR

En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa que aquesta pàgina web és propietat de l’Associació Iniciatives Solidàries, proveïda de NIF G61019642 amb domicili al carrer Consell de cent, 140 entl. 1a, telèfon de contacte 93 424 14 41 i adreça de correu electrònic iniciatives@iniciatives.org

L’usuari d’aquesta pàgina web accepta fer-ne ús sota la seva responsabilitat, acceptant les condicions següents, que ha de llegir detingudament.

CONDICIONS GENERALS

  1. El contingut de la pàgina web és merament informatiu de l’activitat de l’entitat titular, i no pretén establir cap vincle contractual ni de qualsevol altra naturalesa, del qual se’n derivin obligacions cap a l’entitat ni cap a l’usuari. Així, s’autoritza exclusivament l’ús personal, i no comercial, de la pàgina web.
  2. Resta absolutament prohibida la modificació del contingut de la pàgina web.
  3. Iniciatives Solidàries no es responsabilitzarà de la informació que continguin els enllaços que apareguin a la pàgina web oficial, ja que poden conduir a pàgines web que Iniciatives Solidàries no pot controlar ni fer-se’n càrrec. Per això, s’han d’entendre com a merament informatius i, en accedir-hi, l’usuari accepta fer-ho sota la seva responsabilitat.
  4. Iniciatives Solidàries no respondrà pels danys que puguin sorgir en l’equip informàtic de l’usuari pel fet d’utilitzar la pàgina web o d’accedir als enllaços que hi apareixen, ja que no pot garantir que la pàgina web –i encara menys els enllaços que hi apareixen- estigui completament lliure de programaris maliciosos que puguin resultar nocius pels equips informàtics.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Iniciatives Solidàries es reserva tots els drets en matèria de propietat intel·lectual sobre el contingut, imatges, logotips, marques i similars que apareguin en aquesta pàgina web. Així, queda totalment prohibit a l’usuari reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar i explotar de qualsevol manera els continguts que apareixen a la pàgina web sense haver obtingut l’autorització de l’entitat titular.

PROTECCIÓ DE DADES

Iniciatives Solidàries inclourà les dades de caràcter personal que l’usuari faciliti utilitzant els formularis d’aquesta pàgina web o per mitjà de les adreces de correu electrònic que hi apareixen, en un fitxer de dades personals creat per atendre i gestionar les consultes que l’usuari pugui formular.

Iniciatives Solidàries es compromet a tractar i custodiar amb absoluta confidencialitat les dades que l’usuari faciliti a través d’aquesta pàgina web, en compliment del que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica de Protecció de Dades i la seva normativa de desenvolupament).

Així mateix, informem a l’usuari que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a Iniciatives Solidàries mitjançant les dades de contacte facilitades a l’inici d’aquest Avís Legal, o mitjançant les dades de contacte que apareixen a la pàgina web.