Memòries

Descobreix la tasca que Iniciatives Solidàries desenvolupa any rere any per ajudar els qui sempre els toca perdre. Et pots descarregar les nostres memòries en format pdf a continuació:
Memoria2014

Memoria2014 2013memories Memoria2012 Memoria2011 Memoria2010 Memoria2009 Memoria2008

Memoria2007 Memoria2006 Memoria2005 Memoria2004 Memoria2003 Memoria2002 Memoria2001