Memòries

Descobreix la tasca que Iniciatives Solidàries desenvolupa any rere any per ajudar els qui sempre els toca perdre. Et pots descarregar les nostres memòries en format pdf a continuació:

Memòria 2016
Memòria 2015
Memoria2014
2013memories
Memoria2012
Memoria2011
Memoria2010
Memoria2009
Memoria2008
Memoria2007
Memoria2006
Memoria2005
Memoria2004
Memoria2003
Memoria2002
Memoria2001