Fundació Iniciatives Solidàries

1. COMPOSICIÓ DEL PATRONAT de la FUNDACIÓ

El patronat de la Fundació Iniciatives Solidàries està format per:
President– Guillem Correa Caballé, fundador d’Iniciatives Solidàries (Barcelona)
Secretària– Astrid Domènech Ferrer, psicòloga (Barcelona)
Vocal– Abel Lumbiarres Ronsano, enginyer (Sant Boi)
Tresorer– Pau Simarro Dorado, advocat (Lleida)
Vocal– Marc Correa Domènech, professor universitari (Barcelona)
Vocal– Enrique Marín Gistau, LADE (Sant Cugat)
Vocal– Daniel Vergara Muñoz, professor (Saragossa)
Vocal– Olga Castro García, consultora d’organització (Barcelona)
Vocal– Angel Miret Serra, expert en l`àmbit social (Barcelona)

2. MEMÒRIES

Descobreix la tasca que la Fundació Iniciatives Solidàries desenvolupa any rere any per ajudar els qui sempre els toca perdre. Et pots descarregar les nostres memòries en format pdf a continuació:

Memòria Fundació 2022
Memòria Fundació 2021
Memòria Fundació 2020
Memòria Fundació 2019
Memòria Fundació 2018
Memòria Fundació 2017
Memòria Fundació 2016
Memòria Fundació 2015

Memòria Fundació 2014
Memòria Fundació 2013

3. INFORMACIÓ ECONÒMICA

Pots consultar els Comptes 2022.

Pots consultar aquí l’informe de l’auditoria externa Jover Costa als nostres comptes del 2022.

4. ELS NOSTRES VALORS

Els valors de la Fundació Iniciatives Solidàries són:
El proïsme, la dignitat humana
La justícia social
L’honestedat: la democràcia ètica, participativa i sostenible
La justícia econòmica
L’empoderament, com a metodologia de treball personal i col·lectiva
La justícia legislativa

5. LA NOSTRA VISIÓ

La nostra visió és fer camí amb altres. Entenem que la millor manera de treballar i d’optimitzar els escassos recursos socials disponibles és la cooperació, tant amb les diverses administracions com amb els diferents agents socials.

6. LA NOSTRA MISSIÓ

La Fundació Iniciatives Solidàries és una entitat experta en integració social de les persones en risc d’exclusió. La nostra atenció personalitzada i la nostra metodologia de treball contribueixen a empoderar les persones ateses per tal que protagonitzin el seu propi itinerari d’inserció fins aconseguir el màxim grau d’integració possible en la nostra societat.

7. CERTIFICACIÓ DE QUALITAT

Certificació 9316888-BUP