29.04.2011 El president d’IS és escollit vocal del Consell General de Serveis Socials

La Generalitat de Catalunya.

El president d’Iniciatives Solidàries, Guillem Correa, ha estat escollit vocal del Consell General de Serveis Socials, un òrgan adscrit al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat que permet que la societat civil participi en la presa de decisions en matèria de serveis socials de l’administració catalana. A proposta de la Taula del Tercer Sector, Correa ha estat designat a aquest càrrec com a membre de la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social.

Les funcions del Consell són, entre d’altres, deliberar sobre l’orientació general dels serveis socials a Catalunya; emetre un informe anual sobre l’estat dels serveis socials i trametre’l al Govern perquè en doni compte al Parlament; coordinar les actuacions de les administracions públiques i les de les entitats privades; i fer el seguiment de l’execució dels plans i els programes del Govern així com de l’execució dels pressupostos.

 

Altres notícies