Acció comunitària

Després que esclatés la crisi econòmica l’any 2008, molta gent que tenia una situació econòmica inestable i difícil va acabar d’enfonsar-se en la pobresa. Per això, l’any 2010 Iniciatives va posar en marxa un menjador social a Santa Perpètua, que ofereixen un àpat calent a qui no se’l pot pagar.

A més, l’any 2016, la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social i l’Ajuntament de Barcelona s’han unit per posar en marxa un ambiciós programa que neix amb doble objectiu: d’una banda, lluitar contra la pobresa energètica, i de l’altra, contribuir a la inserció laboral de població en situació d’atur de llarga durada.

Iniciatives ha participat en aquest nou projecte que ha donat feina a 100 persones beneficiàries del programa Làbora -dedicat al foment de l’ocupació- que tenen experiència en l’àmbit de la construcció i l’atenció al públic. Tots ells, que com a part del programa han rebut formació específica sobre eficiència energètica i pobresa energètica, han estat les encarregades de revisar el consum energètic d’un total de 5.000 habitatges de Barcelona, per tal de diagnosticar la situació de la llar, tenint en compte les condicions estructurals, la despesa i l’ús de l’energia.

El programa ofereix propostes concretes perquè les famílies en situació de pobresa energètica puguin disminuir el consum energètic de la llar; reduir els imports de les factures d’aigua, llum i gas que paguen a final de mes; i millorar l’habitatg, a través de petites instal·lacions que milloren l’eficiència energètica i, així, contribueixen a l’estalvi.