El Ginkgo reflexiona sobre es drets dels infants en temps de pandèmia