CONDICIONS D’ÚS

 1. Introducció

En compliment de la normativa vigent, s’informa que aquesta pàgina web és propietat de la Fundació Iniciatives Solidàries (FIS), amb domicili al carrer Consell de Cent, 140, entresol 1a, 08015 Barcelona, ​​telèfon 93 424 14 41 i correu electrònic iniciatives@iniciatives.org.

L’usuari d’aquest lloc web accepta fer-ne ús sota el seu compte i risc, acceptant les condicions, les quals ha de llegir detingudament.

 1. Condicions generals

El contingut que apareix a la pàgina web té caràcter merament informatiu de l’activitat desenvolupada per la FIS, sense que pugui ser entès, en cap cas, com una relació contractual, ni de cap altre tipus, que vinculi l’usuari amb la FIS.

La FIS no es responsabilitzarà de la informació que continguin els enllaços que apareguin a la pàgina web oficial, ja que els mateixos poden conduir a llocs web que la FIS no pot controlar ni fer-se’n càrrec, de manera que s’han d’entendre com a merament informatius. Així doncs, en accedir-hi, l’usuari accepta fer-ho sota el seu propi compte i risc.ç

La FIS no respondrà pels danys que puguin sorgir en l’equip informàtic de l’usuari pel fet d’utilitzar la pàgina web o d’accedir als enllaços que hi apareixen, ja que no pot garantir que la pàgina web estigui completament lliure de programaris maliciosos que puguin resultar nocius per a aquest equip i molt menys pel que fa a les pàgines web a les quals condueixen els enllaços que apareixen a la present.

La FIS es reserva el dret de modificar o actualitzar les presents Condicions d’ús en qualsevol moment, així com qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web.

Als efectes de les presents Condicions d’Ús i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’usuari i la FIS, els interessats podran dirigir-se a iniciatives@iniciatives.org .

 1. Propietat intel·lectual i industrial

La FIS es reserva tots els drets en matèria de propietat intel·lectual i industrial sobre el contingut, les imatges, els logos, les marques o similars que apareguin en aquesta pàgina web. Així, queda totalment prohibit a l’usuari reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar i explotar de qualsevol manera els continguts apareguts a la pàgina web sense haver obtingut l’autorització expressa i per escrit de la FIS.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
La FIS tractarà les dades de caràcter personal que l’usuari faciliti utilitzant els formularis d’aquesta pàgina web o per mitjà de les adreces de correu electrònic que hi apareixen. Les dades personals dels usuaris seran incloses en un registre d’activitats de tractament, gestionat per aquesta entitat.

La FIS es compromet a tractar i a custodiar amb absoluta confidencialitat les dades que l’usuari faciliti a través d’aquesta pàgina web, en compliment del que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, havent-se adoptat les mesures tècniques i organitzatives exigides pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Les persones interessades tenen dret a ser informades sobre les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: FUNDACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES.
Direcció: C / Consell de Cent, 140, entresòl 1a 08015 de Barcelona.
Telèfon: 93 424 14 41
Adreça electrònica: iniciatives@iniciatives.org

 • Amb quina finalitat es tracten les seves dades personals?

La informació que faciliten les persones interessades és tractada amb la finalitat de gestionar el cens de persones amb qui la FIS manté contacte i l’enviament d’informació o d’esdeveniments promoguts per l’entitat.

Les dades personals dels interessats no són objecte de decisions automatitzades i tampoc són utilitzats per a l’elaboració d’un perfil.

 • Quant de temps es conservaran les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació entre l’usuari i la FIS. En tot cas, quan les dades personals no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides i mentre no se’n produeixi la cancel·lació definitiva, seran conservades de manera bloquejada.

 • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per al tractament és l’interès legítim de la FIS a mantenir la relació existent amb l’usuari. D’aquesta manera, la FIS recollirà i tractarà les dades personals mentre l’usuari no revoqui el consentiment que ha prestat per al tractament de les seves dades.

 • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades personals que la FIS tracta no seran comunicades a tercers destinataris ni seran objecte de transferències internacionals, excepte en aquells casos en què sigui estrictament necessari per gestionar i mantenir la relació amb l’usuari o amb prèvia autorització per part del mateix.

 • Quins són els seus drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si la FIS està tractant dades personals que el concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o per qualsevol un altre motiu.

En determinades circumstàncies, previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

Els interessats també poden oposar-se al tractament de les seves dades. La FIS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, des del moment en què l’usuari exerceixi el seu dret d’oposició.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i de lectura mecànica i al fet que aquestes siguin transmeses a un altre responsable.

 • Com pot exercir els seus drets?
  Pot exercir els seus drets emplenant i enviant a la FIS el formulari corresponent al dret que vulgui exercir:

– Formulari del Dret d’accés
– Formulari del Dret de rectificació
– Formulari del Dret de supressió
– Formulari del Dret d’oposició
– Formulari del Dret a la portabilitat
– Formulari del Dret a la limitació
– Formulari del Dret de revocació del consentiment

D’altra banda, si considera que els seus drets no han estat atesos adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

POLÍTICA DE COOKIES
S’informa l’usuari que aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars. Una cookie és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador dels usuaris. Les cookies permeten, entre altres coses, obtenir informació sobre els hàbits de navegació dels usuaris o dels seus dispositius. El conjunt de cookies ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra pàgina web i permet controlar quines pàgines troben útils els nostres usuaris i quins no.

Les cookies resulten essencials per al funcionament d’Internet, ja que aporten molts avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i la usabilitat del nostre lloc web. Ha de tenir present que les cookies en cap cas poden danyar els equips de les persones que visiten la nostra web.

Hi ha dos tipus de cookies:

 • Cookies de sessió: es tracta de cookies temporals que romanen a l’arxiu de cookies del navegador fins que s’abandona la pàgina web, de manera que en cap cas queda registrada en el disc dur dels usuaris. A través d’aquestes cookies es pot obtenir informació relacionada amb les pautes de trànsit en el lloc web.
 • Cookies permanents: s’emmagatzemen en el disc dur i el web les llegeix cada vegada que l’usuari fa una nova visita. Aquestes cookies tenen una data d’expiració determinada, després de la qual deixen de funcionar.Molts navegadors permeten activar una opció de navegació privada mitjançant la qual les cookies s’esborren sempre després de la seva visita. Depenent de cada navegador, aquesta navegació privada pot tenir diferents noms.Quan accedeix al nostre lloc web se li ofereix l’oportunitat d’acceptar la nostra política de cookies, l’acceptació de les quals és necessària per a la navegació dins de la nostra pàgina web.