Costabona i Aguiló: les noves llars d’acollida d’Iniciatives Solidàries

Iniciatives Solidàries ha obert dos nous dispositius per donar servei integral a joves nouvinguts a Catalunya. Es tracta de les llars Costabona i Aguiló ubicades a Castelldefels i a Sabadell respectivament.

Llar Costabona

La Llar Costabona, situada a Castelldefels, és un Centre de Primera Acollida i Atenció Integral que des del dia 1 d’agost gestiona Iniciatives Solidàries per encàrrec de la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència).

La llar, amb capacitat d’acollida per a 16 joves, és un recurs destinat als MENAS (Menors Estrangers No Acompanyats), normalment d’edats compreses entre els 16 i els 18 anys i procedents del Marroc o de l’Àfrica subsahariana.

Els objectius principals durant l’estada dels joves a la llar, per tal de propiciar un arrelament territorial a Catalunya, són la formació del català i el castellà, la formació ocupacional, l’educació en el lleure, l’assoliment d’hàbits d’higiene i alimentació i la cura de la salut. D’aquesta manera i tenint en compte totes aquestes vessants, vetllem, en tot moment, pels drets dels menors.

Llar Aguiló

La Llar Aguiló és un Centre d’Autonomia per a Joves Extutelats situat a Sabadell, que després d’haver passat per la tutela de la DGAIA i havent complert la majoria d’edat, necessiten una continuïtat en termes d’acollida però amb més autosuficiència.

Així doncs, per encàrrec de l’Àrea de Suport al Jove, la Fundació Iniciatives Solidàries gestiona, des del 17 d’agost, aquest dispositiu per a joves d’entre 18 i 21 anys.

La Llar està preparada per acollir 12 joves que segueixen un pla de treball formatiu i de convivència per tal de fomentar la seva autonomia i la seva integració completa.

Altres notícies