Després de dos anys de pandèmia es celebra presencialment la VII Jornada Networking del Programa Làbora

La comissionada d’Acció Social, Sonia Fuertes; la comissionada de Promoció d’Ocupació i Polítiques contra la Precarietat Laboral, Raquel Gil, i el representant de les entitats socials FEICAT( Federació d’empreses d’inserció de Catalunya), ECAS( entitats Catalanes D’acció Social i Creu Roja, Albert Alberich, han inaugurat la VII jornada Networking del Programa Làbora, un espai de trobada entre entitats, el teixit empresarial de la ciutat de Barcelona i els usuaris finals, per tal de donar visibilitat a la tasca en la que també participa Iniciatives Solidàries com a empresa que treballa el Programa Làbora i  Recursos Empresa D’Inserció com a empresa que es dedica a la inserció laboral i a qui han atorgat, un any més, el Segell Làbora  que acredita la seva col·laboració.

El programa Làbora és una iniciativa municipal sota l’empara de l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona que treballa per les persones en risc d’exclusió social; persones en atur de llarga durada, immigrants en situació de vulnerabilitat, dones que han patit violència de gènere o persones amb poca formació o formació no reglada.  Aquest programa inclou les entitats socials esmentades anteriorment i fins a un total de noranta empreses, tots amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones vulnerables tot fomentant la formació i l’acompanyament.

Percentualment la inserció laboral dels integrants del programa Làbora son dones i persones de més de 45 anys tot i que està obert a millorar la qualitat laboral i social de tots els col·lectius vulnerables. Bàsicament l’esforç es basa en acompanyar i orientar a totes aquelles persones més desvalgudes a reorientar la seva vida.

Altres notícies