Iniciatives Solidàries rep ajuda de l’Estat a través de mesures urgents de suport al Tercer Sector

El Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 ha inclòs Iniciatives Solidàries dins de les mesures urgents de suport al Tercer Sector d’Acció Social mitjançant el Reial Decret 33/2020. Un text que estableix un conjunt d’ajudes extraordinàries a favor de les principals entitats del Tercer Sector d’Acció Social d’àmbit estatal que desenvolupen la seva tasca a favor dels col·lectius especialment afectats per la pandèmia de la COVID-19 com són la infància i l’adolescència, els col·lectius en risc d’exclusió social, les víctimes de violència de gènere, i les persones migrants, entre d’altres.

Aquests fons reconeixen el valor de les activitats socials que desenvolupen les ONG i tenen com objectiu que les entitats beneficiàries puguin continuar contribuint a atenuar l’impacte econòmic i social que la situació de pandèmia ha tingut en els sectors més vulnerables de la població.

Iniciatives Solidàries està al costat de les persones més vulnerables, en especial en aquesta situació de pandèmia, proporcionant-los recursos per fomentar-ne una major integració social i millor la cohesió social a casa nostra.

Altres notícies