Iniciatives Solidàries és una ONG d’acolliment i inserció social que, des de l’any 1996, lluita a favor dels qui sempre els toca perdre. Iniciatives pretén ser un agent de canvi social entre els qui tenim més a prop. Per això, compta amb diversos centres que donen allotjament a persones en risc d’exclusió social amb l’objectiu que es puguin integrar plenament a la nostra societat.