Inserció

L’any 2001, Iniciatives Solidàries va obrir dues oficines del Servei d’Atenció Integral i de Reinserció, el SAIR, ubicades a Barcelona i Sant Boi del Llobregat, per donar suport i orientació a persones en situació de risc social que estan en un procés de recerca de feina. L’any 2008, el SAIR va ampliar l’àmbit d’acció, obrint una altra oficina al barri d’Usera de Madrid.

Les tres oficines fan tallers tècniques de recerca de feina que ajuden els usuaris en aspectes com elaborar el currículum i aprendre a mantenir una entrevista de selecció de personal, amb un èmfasi especial en l’adquisició de l’autonomia necessària per a la recerca de feina i la formació. El SAIR, a més, ofereix cursos de català i castellà pels estrangers, i una atenció jurídica individualitzada pels nouvinguts, orientada a ajudar-los n normalitzar la seva situació legal a l’estat espanyol.

A més, Iniciatives participa al Programa Làbora, un programa de l’Ajuntament de Barcelona que, amb la col·laboració de les entitats socials i el teixit empresarial de la ciutat, pretén fomentar l’ocupació de les persones amb dificultats d’accés al mercat de treball, i afavorir la igualtat d’oportunitats. Làbora ofereix a les empreses una borsa de candidatures –reservada a les persones en risc d’exclusió social-, així com suport en la selecció del millor perfil i acompanyament en l’adaptació de la persona al lloc de treball.