TV3 es fa ressò de la Pobresa estructural a Catalunya visitant Iniciatives Solidàries

TV3 visita a un usuari d’ Iniciatives Solidàries. Aquest mes es presenta un informe relatiu a la pobresa estructural  a  Catalunya i TV3 ha volgut conèixer de primera mà a un dels seus residents. El centre d’acollida Puigmal treballa amb persones en risc d’exclusió social i pertany al programa de la SASSEP ( Servei d’Atenció Social al Sensellarisme a l’Espai Públic) de l’Ajuntament de Barcelona que  treballa amb persones vulnerables.

La pobresa creixent en els darrers anys ha disparat el nombre d’ usuaris que viuen en precari, bé sigui per ser aturats de llarga durada,  bé sigui per no poder regularitzar el permís de residència i el permís de treball.

Persones que per diverses raons queden en situació de vulnerabilitat, sense papers i sense dret a la renda garantida malden per trobar una feina que els permeti tornar-los l’autoestima i sentir que pertanyen a la societat que els ha acollit. Com per qualsevol  ésser humà, la feina és el millor ancoratge.

Altres notícies