Un projecte diferent en col·laboració amb Save the Children

Dos dels nostres centres, Costabona ( situat a Sabadell ) i El Pinetó ( situat a Santa Perpètua de Mogoda ), han estat protagonistes d’un projecte molt interessant en col·laboració amb Save a Children, que com sabreu, es una Organització No Gubernamental que s’ocupa de defensar els drets de l’infància i aconseguir que tinguin un bon futur.

Aquest projecte ha tingut diversos objectius:

· Donar resposta a les necessitats dels joves i adolescents no acompanyats, generant bones pràctiques per a la infància a llarg termini que donin lloc a canvis sistèmics.

· La inclusió en l’entorn comunitari, per tal de fomentar i incrementar les oportunitats en inserció laboral

· Fomentar l’augment de joves que troben i acaben formacions que responguin a les seves expectatives

· La creació de taules de coordinació municipal pel foment de la inclusió i emancipació sostenible

· La difusió de mentories socials i participació dels joves en el procés de desestigmatització a la comunitat

Per altra banda:

· La participació dels joves, centrant els objectius en la creació d’un consell de joves tutelats en centres d’acollida

· Autodiagnòstic de necessitats en la inclusió comunitària

·Capacitació pràctica dels joves en mecanismes de suport mutu

·Dotar d’eines restauratives relacionals en el centre

·Sensibilització de les associacions juvenils de la comunitat en general.

Tot això es va acabar fent un mural amb paraules, idees o sentiments dels joves, el qual els hi va servir per representar com se senten o quin son els seus pensaments.

Aquest projecte tindrà un seguiment de forma quinzenal, per potenciar l’acompanyament en el procés d’autoconeixement i d’expressió.

Agraïr a Save The Children, la seva col·laboració.

Altres notícies