Carta de serveis

La carta de serveis és un document que informa dels serveis que ofereix l’entitat, els compromisos que adquireix i com avalua l’assoliment dels objectius adquirits. El document inclou també la carta de serveis del Centre Obert Ginkgo.